Fagvalg på forskningslinjen

Som elev på Forskningslinjen er utgangspunktet at du skal velge teknologi og forskingslære 1 (ToF1) på Vg1 i tillegg til de vanlig skolefagene. Vi anbefaler også at du velger 1T matematikk. Dette betyr at du starter i forskningslinjen Vg1.

På Vg2 anbefaler vi at du velger

  • R1 matematikk,
  • teknologi og forskningslære 2 (ToF2) ,
  • kjemi1 og
  • fysikk1.
  • Det vil også være mulig å velge IT1, geofag1, biologi 1 eller internasjonal engelsk.

På Vg3 anbefaler vi du velger

  • R2 matematikk,
  • fysikk2 og/eller kjemi2 (eller fortsetter med full fordypning i andre realfag du startet på Vg2).
Del denne artikkelen på: