IB 10-year celebration event

IB 10-year celebration event

Etter flere år i en omfattende søkerprosess ble Vardafjell vgs endelig i 2004 autorisert som IB World School og fikk dermed tilby IB Diploma programme. Dette er et to-årig akademisk program som fører frem til en diploma som kan gi enten generell studiekompetanse eller spesiell, alt avhengig av hvilken fagkombinasjon en velger.

Gjennom disse 10 årene har bort imot 200 elever gjennomført dette programmet. Alle disse tidligere elevene er nå en del av IB Alumni! Alle elever, både nåværende og tidligere, har fått invitasjon til en høytidelig markering fredag 15. august 2014 på Vardafjell vgs. I tillegg har alle nåværende og tidligere lærere, koordinatorer, rektorer m.fl. blitt invitert til å delta. For å gjennomføre dette arrangement er det valgt en komite av både elever og lærere. Elevene er alle fra 2IB (året 2013-2014) og har dette arrangementet som et CAS-prosjekt!

Del denne artikkelen på: