Skoledebatt på Vardafjell

  • AQ5A8393-k (1)
  • AQ5A8825-k
  • AQ5A8642 (1-k
  • AQ5A7774-k
  • AQ5A7997-k(1)

Fredag 28. august var det Vardafjell sin tur til å få besøk av ungdomspartiene, som for tiden driver en hektisk skolevalgkamp. Det ble arrangert debatt og valgtorg, og de engasjerte elevene på skolen hadde stort utbytte av møtet med ungdomspolitikerne. Etter debatten ble det åpnet for spørsmål fra salen, og elevene nølte ikke når de fikk muligheten til å sette politikerne til veggs.

Innledningsvis holdt elev og ungdomspolitiker Adrian Beglin en appell om valgdeltakelse. Der oppfordret han elevene til politisk engasjement og manet alle stemmeberettigede til valgurnene 14. september.

Kommunestruktur var det første emnet som ble tatt opp, og vi fikk et godt innblikk i meningene til de forskjellige partiene når det gjelder en eventuell sammenslåing av kommunene på Haugalandet. Deretter ledet ordstyrer Thomas Eide Wennesland debatten inn på flyktningkrisen i Syria, og temperaturen i panelet steg betraktelig. Det var mange friske innlegg og angrep mot partiene, og engasjementet blant tilhørerne var tydelig. Etter at alle debattantene hadde ytret sine meninger og oppfatninger av de aktuelle temaene, var det duket for spørsmål fra elevene. Noen av temaene som opptok salen var blant annet skjenketidene, og spesielt flyktning- og integreringspolitikk opptok mange.

Etter debatten var det rigget til valgtorg. Elevene benyttet seg av muligheten til å snakke med politikerne på tomannshånd, både for å stille kritiske spørsmål og for å lære mer om partiene deres. Reaksjonene etter politikerbesøket  var utelukkende positive og mange elever meldte seg inn i et parti. Vi tror at dagen bidro til å øke samfunnsengasjementet til mange av elevene og vil forhåpentlig føre til høy valgdeltakelse blant Vardafjellelevene.

Del denne artikkelen på: