Ordensreglement

Fylkeskommunal forskrift til skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland.

Ordensreglementet for elever i videregående skole i Rogaland gjelder for alle elever på Vardafjell videregående skole. Ordensreglementet beskriver dine plikter og rettigheter som elev på vår skole. Brudd på ordensreglementet (orden og adferd) fører til refsingstiltak.

Last ned ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland

 Forskrift til opplæringsloven er gitt av Utdanningsdirektoratet. Forskriften gjelder som lov. Regler om eksamen (f.eks. hjelpemidler og tilrettelegging) er gitt i forskriften.

TOBAKKSFRITT: Vi minner om at skolens område er tobakksfritt (både inne og ute).

Del denne artikkelen på: