Informasjonsmøter

Foresatte i Vg1 og Vg2 inviteres til foreldremøte innen 14 dager etter skolestart. På nyåret (januar) inviteres det til et nytt foreldremøte.

Ved skolestart:

Foresatte i Vg1 og Vg2 inviteres til foreldremøte innen 14 dager etter skolestart. 

På foreldremøtet er det først en fellesdel med følgende innslag:

  • Presentasjon av skolen og aktuell info v/rektor
  • Innlegg fra Sos- rådgiver
  • Innlegg fra You rådgiver

Det blir i tillegg gitt informasjon om skolehelsetjenesten. 
Etter fellesdelen samles de foresatte i klasser sammen med kontaktlærerne. Her gir kontaktlærer en del aktuell informasjon. Foresatte får deretter anledning til individuelle samtaler med kontaktlærerne. 

Mot slutten av høsthalvåret:

Eleven og foreldre inviteres til individuell samtale med kontaktlærer. Les mer om dette under kontaktlærerpunktet.

Etter første halvår:

På nyåret (januar) inviteres det til et nytt foreldremøte. I fellesdelen blir det informasjon fra YoU-rådgiver om fagvalg og prinsipper for valg av Utdanningsprogramområde og programfag.

Etter fellesdelen blir det anledning å møte rådgiver, kontaktlærer og faglærere til individuelle samtaler.

Del denne artikkelen på:

10. klassinger blir hvert år invitert til Yrkesmesse i Sysco arena. Her er det også kveldsarrangement hvor foreldre er invitert og skolene har sine informasjonsmøter.

Informasjonsmøte Vg1 2018 - august (8,41 MB)