Kommunikasjonskanaler

Skolen er avhengig av å ha riktig kontaktinformasjon på foresatte. Dette prøver vi å sikre ved skolestart, men vi ber dere underrette oss om dere skifter bosted, får nytt mobilnummer eller ny mailadresse i løpet av skoleåret.

Informasjonsmøter

Det holdes informasjonsmøter for foresatte i Vg1 og Vg2.

Dialog med kontaktlærer

Kontaktlærer har løpende dialog med hjemmet. Utpå høsten inviteres alle til trekantsamtaler mellom kontaktlærer/foresatte/elev.

Epost og Skolearena

Gjennom Skolearena sendes fraværsrapporter på epost månedlig fra kontaktlærer. Vi erfarer at epost er en fin kommunikasjonskanal mellom hjem og kontaktlærer. Se liste over epostadresser til skolens ansatte. Foresatte kan også følge med på og gi tilbakemeldinger på vurderinger gjennom Skolearena. Se egen side om foreldrebruk av Skolearena.

SMS

Vi har et SMS-system som vi bruker til påminnelser ved aktiviteter, f.eks. informasjonsmøter.

Hjemmeside og facebook

Vi anbefaler alle foresatte og andre foresatte til å  følge oss på facebook.

Ranselpost

Vi ser at meldinger sendt via elever ikke alltid når fram, derfor prøver vi å begrense dette.

Del denne artikkelen på: