Oppfølging fra kontaktlærer

Kontaktlærer skal ha løpende dialog med hjemmet, og sender blant annet en månedsrapport per e-post som viser oversikt over fravær og orden/atferd til foresatte til elever under 18 år. Et rutinepunkt er skole-hjemsamtale innen utgangen av kalenderåret hvor elever i Vg1 og Vg2 inviteres, sammen med sine foresatte, til en samtale om eleven sin kompetanse i fagene og hvordan eleven arbeider daglig. 

I tillegg skal kontaktlæreren samtale med de foresatte om utviklingen til eleven i lys av opplæringslova § 1-1, generell del og prinsipp for opplæringen i læreplanverket. Samtalen skal klargjøre hvordan eleven, skolen og de foresatte skal samarbeide for å legge til rette for læringen og utviklingen til eleven. Eleven oppfordres til å være med i samtalen sammen med de foresatte. 

Del denne artikkelen på: