Skolerute

På skoleruten ligger 190 skoledager for elevene. Lærerne har i tillegg seks planleggingsdager.

2017/2018
Måned Fridager Kommentar Skoledager
August   Skolestart for elevene: torsdag 17. 11
September     21
Oktober Høstferie 9. - 13. oktober (uke 41)   17
November Felles planleggingsdag tirsdag 14. (elevfri)   21
Desember Juleferie 22.-31. desember Siste skoledag før jul: torsdag 21. 15
Januar Juleferie 2. januar Første skoledag for elevene: onsdag 3. 21
Februar Vinterferie 12. - 16. februar (uke 7)   Felles planleggingsdag ons. 28. (elevfri)   14
Mars Påskeferie 26.-30. mars (uke 13)   17
April Påskeferie mandag 2. april   20
Mai 1.,10.,11.,17.,18.,21.,   17
Juni   Siste skoledag for elevene: fredag 22. juni 16
Sum     190

Skolerute 2018/2019

Måned  Fridager Kommentar  Skoledager 
August       Skolestart for elevene:                 
mandag 20.august
10                    
September     20 
Oktober  Høstferie 8. - 12. oktober (uke 41)                  18 
November  Felles planleggingsdag tirsdag 13.
(elevfri)
  21 
Desember  Juleferie 24.-31.desember Siste skoledag før jul: fredag 21.desember  15 
Januar  Juleferie 1.-2.januar Første skoledag for elevene: torsdag 3.januar  21 
Februar  Vinterferie 25.februar - 1.mars (uke 9)
Felles planleggingsdag ons. 13.februar (elevfri) 
  15 
Mars      20 
April  Påskeferie 15-22. april (uke 16)   16 
Mai  1.,17.,30.mai   20 
Juni  10.juni   Siste skoledag for elevene: fredag 
  21. juni 
14 
Sum     190 
Del denne artikkelen på: