Rådgivere

Rådgiverne finner du i skolens senter for rådgivning ved kantina.

SKOLENS RÅDGIVERE:

028168

May Britt Haugland (Yrke og utdanningsrådgiver - YoU)
E-post: may.britt.haugland@skole.rogfk.no
Telefon: 52 70 99 25
Mobil: 459 74 657

Skolens elever inviteres til å følge med på YoU-rådgiverens facebookgruppe (Rådgivning Vardafjell) hvor det jevnlig kommer nyttig informasjon.

000089

Anne Birte Askelund Sævereid (Sosialrådgiver - SoS)
E-post: anne.birte.saevereid@skole.rogfk.no
Telefon: 52 70 99 24

Sosialrådgivning
Den enkelte elev har rett til nødvendig rådgiving om sosiale spørsmål. Sosialpedagogisk rådgiver skal medvirke til at den enkelte elev finner seg til rette i opplæringen og hjelpe eleven med personlige, sosiale og emosjonelle vansker som kan ha noe å si for opplæringen og eleven sine sosiale forhold på skolen.

Ved behov kan eleven få hjelp til bl.a. å ta opp og klarlegge problem, finne ut hva skolen kan gjøre og om der er behov for å kontakte og/eller henvise til hjelpeinstanser utenom skolen. Ved behov vil sosialpedagogisk rådgiver finne de rette hjelpeinstansene og formidle kontakt med disse.

Ta kontakt med sosialpedagogisk rådgiver på skolen, Anne Birte Askelund Sævereid, hvis noe av dette gjelder deg.

Del denne artikkelen på:
Anlaug Rasmussen er helsesøster

Helsesykepleier har kontortid på rom 114 på skolen hver tirsdag (8-14:15), onsdag (8-15:30) og torsdag (10 -15:30)