Skolemiljøutvalg

I skolemiljøutvalget har elevene flertall.

Skolemiljøutvalget som består av fem elever, rektor, en avdelingsleder og to ansatte. Rektor leder utvalget. Elevene velges på konstituerende elevrådsmøte.

Del denne artikkelen på: