VIP-makkerskap

Høsten 2017 utvider vi VIP-makkerskap til å inkludere alle skolens elever. VIP-makkerskap handler om å gi elevene en trygg overgang til videregående skole ved at man raskt blir kjent med flere av elevene i klassen. VIP-makkerskap handler om å være en god kollega, og styrke elevers sosiale kompetanse. Hovedmålsettingen er å skape et inkluderende klasserom raskest mulig etter skolestart. 

VIP

Første skoledag vil alle elevene få en VIP-makker og bli medlem av en VIP-makkergruppe. VIP-makkerskapet og VIP-makkergruppen beholdes i tre uker, deretter vil det bli laget nye makkerskap og makkergrupper. Totalt skal elevene være med på VIP-makkerskap i minst 3x3 uker.

I et VIP-makkerskap har man ansvar for å passe ekstra godt på at makkeren trives på skolen. Makkerne skal blant annet gi beskjed til hverandre ved fravær, og da har den som er på skolen ansvar for at makkeren som er borte får viktige beskjeder som gis i klassen. Flere skoler har gode erfaringer med VIP-makkerskap 

Les mer om VIP-makkerskap her og i elevveiledningen

I løpet av høsten skal elevene på Vg1 også gjennomføre VIP programmet

VIP er et helsefremmende og universalforebyggende tiltak som retter seg mot elever i videregående skole, primært ungdom i alderen 16 til 17 år. Hovedmålet for programmet er å gjøre elever bedre rustet til å ta vare på sin egen psykiske helse og bli oppmerksom på hvilke hjelpetiltak de kan oppsøke ved psykiske problemer og lidelser. 

Del denne artikkelen på: