Administrasjon/drift

Henvendelser om ulike praktiske spørsmål gjøres til resepsjonen i hovedetasjen. 
Resepsjonen betjener skolens sentralbord og tar imot innbetalinger fra elever. Her gis det også førstehåndsinformasjon i alle spørsmål om skolen. De har også ansvaret for utskrift av vitnemål, journalføring, arkivering og øvrig kontorarbeid.

 
027449

Konsulent
Anne Brit Odland
Ansvar: Skoleskyss, lånekassen, arkiv, sentralbord, skranke

anne.brit.odland@skole.rogfk.no
Tlf 52 70 99 16

Anette

Saksbehandler
Anette Romseland Knutsen
Ansvar: Personal, lønn, vitnemål, SATS

anette.knutsen@skole.rogfk.no
Tlf 52 70 99 13 

Marit

Saksbehandler
Marit Mellingen Nilsen
Ansvar: Eksamen, vitnemål/fagdokumentasjon, fakturabehandling

marit.mellingen.nilsen@skole.rogfk.no
Tlf 52 70 99 11 

Tommy IKT

Kontor-lærling Tommy Kismul
epost: tommy.kismul@skole.rogfk.no

194450

Driftsleder Johnny Roy Munthe, tlf: 917 71 916 / 52 70 99 28, epost: jonny.roy.munthe@skole.rogfk.no

001204 copy

Vaktmester Ole A. Nilsen, tlf 991 55 686 / 52 70 99 28

PERSONAL, Kristiansen, Tommy

IKT-tekniker Tommy Kristiansen, tlf: 52 70 99 33 / 905 17 041, epost: tommy.kristiansen@skole.rogfk.no

Lena

Ledende renholder Lena Furevik

485477 copy

Renholder Annette Herrmann

000093 copy

Renholder Vibeke Thorbjørnsen

000092 copy

Renholder Wenche Tardivo
 

Kantinedrift Janne Røkke Sørhaug

Del denne artikkelen på: