Ledelse

Ragnhild

Ragnhild Aspen Alvsaker er rektor på Vardafjell vgs
Epost: ragnhild.aspen.alvsaker@skole.rogfk.no 
Tlf: 52 70 99 20
Mobil: 456 11 716 

Avdelingsledere:
  
Fagseksjoner: Elevansvar: Andre oppgaver:
Rachel

Rachel Larsen Stenseth
rachel.stenseth@skole.rogfk.no
52 70 99 21
926 28 778
 

Norsk

Språk 

1STC, 1STD, 1STE, 2STA, 2STC

 

 • Stedfortredende rektor
 • Den kulturelle skolesekken
 • Skolearrangement
 • HMS: beredskapsplan
 • Koordinator for oppfølgings- og tilretteleggingstiltak
Knut

Knut Peder Ness
knut.ness@skole.rogfk.no
52 70 99  27
911 37 381
 

Realfag

Kroppsøving

1STB, 2STB, 3STA, 3STB, 3STC
 • Inntak/oppsett
 • Fagvalg og fagtilbud
 • Hospitanter
 • Sluttmelding
 • Aktivitetsdager
 • Utvekslingsarbeid/utenlandselever
 • Søknader om tilrettelegging og fritak for vurdering i kroppsøving
Asbjørn

Asbjørn Tveit
asbjoern.tveit@skole.rogfk.no 
52 70 99 12
905 10 771
 

Økonomi og markedsføring

Medier og kommunikasjon

Entreprenørskap og bedriftsutvikling

Kontor, drift, renhold og IKT

 

1MEF, 2MK, 3MK

 

 • Budsjett- og økonomistyring
 • HMS: Bygg, Brannvernleder
 • Timeplan
 • Russekontakt
 • Koordinere fagoppgaver på kontoret
 • ITs Learning/Skolearena/IKT
Brit

Brit Steinsland
brit.steinsland@skole.rogfk.no 
52 70 99 22
934 45 568

Samfunnsfag

Prosjektleder Skriv, Vardafjell!

2STD, 3STD, 3PÅH
 • Vurderingsplaner
 • Studietid knyttet til vurderingsplanene
 • Skolemiljøutvalget
Hanne

Hanne Birkeland
hanne.christine.gilje.birkeland@skole.rogfk.no 
52 70 99 23
994 61 488 
 

IB-linjen

Forskningsklasse

Internasjonal klasse

Naturfag

 1STA, 2IBE, 3IBE
 • IB-koordinator 
 • VGS-dager
 • Studietid
 • Info- og promoteringsarbeid 
Del denne artikkelen på: