Hva er en ungdomsbedrift?

Å drive ungdomsbedrift gir elevene kunnskap om og erfaring i å drive en egen bedrift.

I løpet av et skoleår danner elevene selv ulike bedrifter der de selger varer og tjenester. Ungdomsbedriftene arbeider ut fra virkelige ideer, driver virkelig produksjon, virkelig salg, har virkelige kunder, virkelige penger og virkelig regnskap. Bedriftene registreres i Enhetsregisteret i Brønnøysund og jobber ut fra samme krav som andre bedrifter.

Lærerne legger til rette og gir råd underveis, sammen med rådgivere fra næringslivet og samarbeidspartneren Ungt Entreprenørskap.

På Vardafjell videregående skole har det vært en tradisjon at overskuddet bedriftene sitter igjen med går til den årlige klasseturen til London. UB har vært er eget fag på medier og kommunikasjon siden 2005. På disse årene har ungdomsbedriftene på Vardafjell videregående skole vunnet en rekke priser, både lokalt og internasjonalt.