Internasjonal klasse på vg1 - en forsmak på IB

Som en forsmak på IB vil alle elever som begynner på Vardafjell vgs. få tilbud om å være med i en klasse hvor en del av undervisningen foregår på engelsk.

Denne klassen kalles for Internasjonal klasse. Det betyr blant annet at ca. 20 -30 % av undervisningen i en del fag foregår på engelsk. Vanligvis gjelder dette naturfag, geografi og samfunnsfag. Målet er at det skal være IB lærere som underviser i flere av fagene i denne klassen, og at arbeidsmåter og undervisning dermed gjøres mer lik det som er vanlig på IB. Dette vil føre til at elevene vil få et bedre grunnlag for å velge IB.

Del denne artikkelen på: