Karaktersystemet på IB

Karakterskalaen på IB går fra 1-7, og selve karaktersystemet bygger på klare kriterier bestemt av IB sentralt.

Skriftlig eksamen avholdes i mai måned i 3. klasse, på samme dag i alle land på den nordlige halvkule. Læreplanene og eksamen er identisk over hele jordkloden.

Selve karaktersystemet: 

7 = excellent

6 = very good

5 = good

4 = satisfactory

3 = mediocre

2 = poor

1 = very poor

 

På Extended Essay og Theory of Knowledge gis karakterene A til E (E = failing condition). Disse karakterene regnes om til poeng etter et bestemt system. Det gis maksimalt 3 tilleggspoeng. Ved karakteren D i både TOK og EE gis ingen tilleggspoeng. 

For presisering av utregning av poengsum for en IB elev som søker et norsk universitet, tenker vi oss en elev med følgende IB karakterer:

Norsk HL        5

Engelsk HL        6

Historie SL        4

Biologi HL        4

Kjemi HL        6

Mathematics SL      5

Ekstra poeng        2  (for TOK og Extended Essay)

 

Total karakterpoengsum blir da 32.

Ved opptak til norske høgskoler og universitet må IB - karakterene (IB-poengsum) konverteres til karakterpoeng etter en bestemt omregningstabell. Etter Samordna opptak sin konverteringsskala vil 32 IB poeng tilsvare 45,7 karakterpoeng i Norge. I tillegg til dette gis det ekstrapoeng for realfag og språkfag.

I Norge kan eleven få studiekompetanse ved 20 IB-poeng eller mer. (Det forutsettes da at en ikke har noe fag med karakteren 2.)  Les mer om opptakskrav for IB-elever på nettsidene til Samordna opptak.