Krav til IB vitnemål

For å få vitnemål (IB-diploma) ved fullført eksamen er kravene:

1) Bestått eksamen i seks fag og minst 24 IB-poeng totalt forutsatt følgende:

  • Ikke bestått vil si karakteren 1 i et fag.
  • I tillegg må eleven ha 2 eller bedre i alle SL-fag, og 3 eller bedre i alle HL fag.
  • Det er kun tillatt med karakteren 2 i ett av fag på SL nivå.
  • På HL nivå kan en ha 2 i ett fag hvis en har mer enn 28 poeng.
  • Totalt kan man bare ha en 2-er og maks 3 karakterer under 4.
  • Med 24 poeng menes total poengsum, inkludert eventuelle poeng fra Extended Essay og TOK. 
  • Dersom eleven ikke har nok poeng til å få et til IB-diplom, kan eleven få utskrevet fagbevis for de fagene som er bestått (Certificate).
  • Regler for utskriving av IB-Diploma er ganske kompliserte, og de reglene som her er nevnt, er bare et lite utdrag.                                                                                                                                                                                               

2) Extended Essay på ca.4000 ord over et selvvalgt fag og emne må være bestått.

3) Theory of knowledge faget må være bestått 

4) CAS programmet (Creativity, Activity, Service) må være godkjent

Elevene har rett til å melde seg opp til eksamen totalt tre ganger. Dette betyr at man kan melde seg opp til fag i maksimalt tre ulike exam sessions, som ikke trenger være påfølgende år.