Fellesfag studiespesialisering

Fellesfagene på Vg1 studiespesialisering utgjør 30 undervisningstimer (45 min) hver uke. Etter tre års studiespesialisering må man ha minst 90 timer totalt.

5t  Engelsk
4t  Fremmedspråk nivå II
2t  Geografi
2t  Kroppsøving
5t Matematikk  1P (praktisk)
eller 5t  1T (teoretisk)
5t  Naturfag
4t  Norsk
3t  Samfunnsfag

På Vg2 er det følgende fellesfag:

4t  Fremmedspråk nivå II
2t  Historie
2t  Kroppsøving
4t  Norsk 
3t  Matematikk 2P (praktisk) (for dem som ikke har valgt matematikk som programfag)

Over halvparten av uketimene gjenstår altså til programfag - innen realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. Man kan også velge IB-linje hvor også fellesfagene har en egen sammensetning.

På Vg3 er det følgende fellesfag:

4t Historie
2t Kroppsøving
6t Norsk
3t Religion og etikk

Påbygning til generell studiekompetanse (Vg3) har mer fellesfag fordi de har fulgt et yrkesfaglig løp Vg1/Vg2:

5t Historie
2t Kroppsøving
5t Matematikk 2P-Y (praktisk)
3t Naturfag
10t Norsk

Del denne artikkelen på: