Forskningsklassen Vg1

 • Kjemi er et forskerfag
  Kjemi er et forskerfag
 • Teknologi og forskningslære er et praktisk fag
  Teknologi og forskningslære er et praktisk fag
 • Flere legobiter enn du har hjemme?
  Flere legobiter enn du har hjemme?
 • Vi fikk nytt kjemirom sommeren 2014
  Vi fikk nytt kjemirom sommeren 2014

I Forskningsklassen kan elevene ta programfaget teknologi og forskningslære 1 i tillegg til de vanlige fagene.

Forskningsklassen ved Vardafjell er et ledd i realfagssatsingen i Rogaland. Det er kun Vardafjell i nordfylket som har dette tilbudet.             Det er en studiespesialiserende klasse, men i første klasse kan elevene ta programfaget Teknologi og forskningslære 1 i tillegg til de vanlige fagene. Tar eleven vanlig antall programfag i Vg2, gjerne realfag med Teknologi og forskningslære 2 som et av dem, er han/hun et programfag på forskudd i Vg3. Disse frigjorte timene kan eleven bruke til å ta et ekstra programfag på Vardafjell, eller som ekstra frigitt tid (5 timer mindre undervisning/uke) til de andre krevende fagene på Vg3.

Målet med Forskningsklassen er å ruste elevene til et framtidig arbeidsliv der mange av jobbene sannsynligvis vil kreve realfagskompetanse, forståelse av teknologi og gode samarbeidsegenskaper. Flere av fagene på Vg1 knyttes opp mot bedrifter, høgskoler og universitet i nærområdet. Vi får besøk av mennesker med realfagsbakgrunn som arbeider i bedrifter lokalt, og vi drar på bedriftsbesøk for å se hvilke arbeidsoppgaver realister og ingeniører har. Det gjelder særlig i teknologi og forskningslære 1, men også i andre fag. Som elev i Forskningsklassen vil du i enda større grad jobbe med forsøk og utforskende problemstillinger enn i en vanlig klasse på studiespesialiserende. Det er også mer fokus på tverrfaglig samarbeid mellom de ulike fagene på Vg1. Det naturlige valget for de fleste elevene i Forskningsklassen vil være fordypning i noen av realfagene matematikk (R eller S), fysikk, kjemi, biologi eller teknologi og forskningslære 2 på Vg2 og Vg3. Dette er et spennende tilbud til deg som liker realfag. Det anbefales derfor at elever som velger Forskningsklassen på Vg1 velger matematikk 1T. 

TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE 1
Dette er et kjempespennende fag der vi blant annet arbeider med teknolego, dataloggere, vindmøller, 3D-tegning og rakettbygging. Faget har fokus på praktisk jobbing med naturfaglige problemstillinger. De aller fleste vurderingene i faget er knyttet til prosjekter, og det er kun en prøve hele skoleåret.

Del denne artikkelen på:

Fellesfagene på Vg1 studiespesialisering utgjør 30 undervisningstimer (45 min) hver uke. Etter tre års studiespesialisering må man ha minst 90 timer totalt.