Eksamen

Oppmelding til NUS-eksamen (ny, utsatt og særskilt eksamen) må gjøres innen 12.september.

Ta kontakt med Marit Nilsen i administrasjonen for oppmelding og mer informasjon.