Nytt regelverk om skolemiljø fra 01.08.17 - Nulltoleranse mot mobbing

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

Les mer her

Dersom du eller noen du kjenner opplever mobbing finnes det gode råd om hva du kan gjøre her

Del denne artikkelen på: