Hva er annerledes på IB?

Det er flere forhold som skiller IB fra vanlig studiespesialiserende utdanningsprogram - her får du en liten oversikt:

  • Undervisningen foregår på engelsk (unntatt i norsk og fremmedspråk) og følger internasjonale læreplaner
  • IB elevene har kun 6 fag + CAS og TOK – det legges derfor til rette for økt grad av dybdelæring i de fagene eleven velger
  • Undervisningen i de fleste fag foregår i små grupper, og det tilrettelegges for tett oppfølging av faglærer.
  • IB elevene har mulighet til personlig faglig oppfølging av faglærer (tutortimer) ved behov – f.eks etter sykdomsperioder eller annet dokumentert fagfravær
  • IB-elevene har ikke kroppsøving – men velger selv hvilke fysiske aktiviteter de ønsker å inkludere i CAS programmet sitt
  • Norskfaget (Norwegian Language A - literature) er hovedsakelig et litteraturstudie – det betyr at språkhistorie, dialektkunnskap og opplæring i sidemål ikke er en del av faget.
  • IB elever skal ha en komponent som innebærer Internal Assessment (faglærer gir vurdering) i samtlige fag.
  • Individual oral exams (muntlig eksamen)  er kun knyttet til språkfag
  • Skriftlig eksamen avholdes kun i mai etter endt kurs (Vg3) og foregår på engelsk, unntatt i fremmedspråk og norsk
  • Skriftlig eksamen i et fag er delt opp i flere mindre eksamener av relativt kort varighet. Hver eksamensdel varer fra 45 min til 2,5 timer