Matematikkfagene på IB

Det finnes tre ulike matematikkfag på IB: Mathematics HL (6t/uke), Mathematics SL (4t/uke) og Mathematical studies SL (3t/uke).

Alle IB-elevene må velge ett av disse fagene og følge det i to år. 

  • Mathematics HL er på et høyere nivå enn det som tilbys i studiespesialiserende program (mer enn matematikk R1 + R2 eller S1 + S2). Noen av de mest prestisjetunge universitetene (f.eks Oxford) krever HL matematikk for opptak til sine ingeniørstudier.
  • Mathematics SL blir godkjent som matematikk R1 + R2 ved opptak til universiteter og høyskoler.
  • Mathematical studies SL dekker kravet til S1 + S2, men dekker ikke kravet til studier som har R1 + R2 som opptakskrav. Les mer om hvilke IB-fag du bør velge til studier med spesielle opptakskrav på Samordna opptak.  Vær oppmerksom på at fra studieåret 2016/2017 må du ha karakteren 3 eller bedre for å dekke spesielle opptakskrav.

Du kan finne mer informasjon om innholdet i de ulike matematikkfagene på nettsidene til IBO.

Fra høsten 2019 kommer det to nye matematikkfag på IB - det kan du lese mer om her

De ulike matematikkfagene på IB vil gi deg realfagspoeng på samme måte som de norsk matematikkfagene. Du kan lese mer om realfagspoeng på nettsiden til  Samordna opptak.

Rådgiveren på Vardafjell og matematikklærerne på vg1 hjelper elevene å velge riktig nivå på matematikkundervisningen på IB. For å velge Mathematics SL eller HL kreves det matematikk 1T fra Vg1.